Mistrovské varhany pro Hradec Králové
 
 
 

17. 2. 2016
Jaký byl benefiční koncert 4. 2. 2016?
Na dobrovolném vstupném se vybralo 51.038 Kč.
Moc děkujeme všem za Váš příspěvek. Velmi si vážíme podpory, kterou jste tím myšlence mistrovských varhan pro Hradec Králové projevili.

23. 1. 2016

Přispějte i Vy, ať se nám toto v Hradci Králové brzy rozezní...

30. 9. 2015
Patronka dostavby Mistrovských varhan pro Hradec Králové a světová umělkyně paní Soňa Červená vystoupila 22. září na slavnostním koncertu v sále Filharmonie Hradec Králové u příležitosti svých 90. narozenin. Dle jejího vlastního vyjádření to bylo její poslední vystoupení v Hradci Králové.
Při tomto koncertu darovala paní Soňa Červená Filharmonii Hradec Králové heligon, který vyrobila firma jejího praděda Václava Františka Červeného, a který osobně zakoupila v Německu.
Při tomto koncertu byla v sále Filharmonie Hradec Králové na jeden večer instalována část velkoformátových fotografií ze života Soni Červené.
Během tohoto věčera bylo možné si zakoupit i 2CD s Mozartovou operou FIGAROVA SVATBA z roku 1954, kde Soňa Červená ztvárnila Cherubína. Tuto nahrávku u příležitosti narozenin paní Soni Červené vydal Bohemian Heritage Fund a Radioservis. Nahrávku je možné objednat u Radioservis.

21. 9. 2015
V rámci oslavy svých 90. narozenin paní Soňa Červená poprosila své příznivce a přátele, aby místo květinových darů poslali jakýkoliv finanční příspěvek na Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové. A skutečně prodejci květin přišli v den jejich narozenin o významnou tržbu. Přispěla řada významných osobností. My děkujeme všem, kteří přispěli. Zároveň prosíme Vás všechny, abyste podpořili tento nadčasový projekt.

20. 9. 2015
Paní Soňa Červená světová umělkyně, čestná občanka Hradce Králové a neúnavná patronka a významná donátorka našeho projektu dostavby Mistrovských varhan ve Filharmonii Hradec Králové oslavila 9. září v Národním divadle Praha své neuvěřitelné devadesáté narozeniny.
U příležitosti svých 90. narozenin obdržela paní Soňa Červená od ministra kultury Daniela Hermana ocenění a titul "Dáma české kultury".
Právě u příležitosti 90. narozenin paní Soni Červené jsme zahájili novou reklamní kampaň, která směřuje k tomu, aby Mistrovské varhany v budově FHK byly dokončeny již v druhé polovině roku 2016. Podstatná část hotového nástroje je již uskladněna v budově Filharmonie Hradec Králové. Stále však je nezbytné získat část prostředků z privátních zdrojů. Budeme proto vděčni za jakýkoliv příspěvek. Číslo účtu naleznete výše vpravo nad fotografií paní Soni Červené.


V tomto sále FHK budou Mistrovské varhany !

25. 1. 2014
Dne 23.1. 2014 se uskutečnil v sále Filharmonie Hradec Králové nádherný koncert se sólistkou Gabrielou Demeterovou na housle s Filharmonií Hradec Králové a dalšími sólisty. Všichni si to opravdu užívali Byl naprosto "plný dům". Gabriela Deméterová byla muzikantsky skvělá a navíc s nezaměnitelným úsměvem. Všichni účinkující hráli s obrovským zaujetím. Publikum je také po zásluze odměnilo standing ovation.
Inu, hudba pana Bacha v takovém provedení táhne.

V úvodu koncertu vystoupil pan Ing. David Kafka. Všem ukázal 1,5 metrů dlouhou již vyrobenou varhanní píšťalu z rejstříku VOX COELESTIS (Hlas nebes), kterou celou sám symbolicky zakoupil. A vyzval všechny, aby podle svých možností také přispěli na naše "Mistrovské Varhany", které chceme mít, co nejdříve v budově Filharmonie Hradec Králové. Všichni nemusí zakoupit celý varhanní rejstřík. K dispozici jsou k prodeji i jednotlivé varhanní píšťaly (seznam zde).

O přestávce koncertu si účastníci koncertu mohli na 3 vybrané píšťaly "šáhnout", ale dokonce do těch menších si i "fouknout". Zájem byl veliký jak je vidět na fotografiích. Kéž se najde dosti osvícených následovníků pana Ing. Kafky, abychom měli" Mistrovské Varhany" co nejdříve. Ať brzy slyšíme i varhanní díla barokního "mistra mistrů" Johanna Sebastiana Bacha na nových varhanách !

22. 1. 2014
Dne 23.1. 2014 se uskuteční v sále Filharmonie Hradec Králové zajímavý koncert:
Johann Sebastian Bach
Braniborské koncerty
Johann Sebastian Bach
Houslový koncert a moll BWV 1041
S Gabrielou Demeterovou (housle, viola), Filharmonií Hradec Králové a dalšími sólisty
Podrobné informace www.fhk.cz

Před koncertem představí pan Ing. David Kafka již vyrobenou varhanní píšťalu z rejstříku VOX COELESTIS, kterou symbolicky zakoupil a vyzve další zájemce k následování. Děkujeme.

22. 1. 2014
Rotary Club Hradec Králové vybral mezi svými členy na Mistrovské Varhany v Hradci Králové částku 12 500,- Kč. Děkujeme.

 
   
   
   
 

Nadační fond "Varhany pro Filharmonii Hradec Králové" má jediný cíl.

Získat peníze na nové MISTROVSKÉ VARHANY v Hradci Králové.

A samozřejmě zajistit realizaci celého projektu v prostorách Filharmonie Hradec Králové. Finance, které NF obdržel a v budoucnosti obdrží nebudou nikdy užity na jiné účely.
Získat finance pro tento krásný a nadčasový projekt je nelehký úkol.
Nadační fond systematicky oslovuje možné donátory - podnikatele, privátní společnosti, mecenáše umění, státní a samosprávné instituce apod.

Chceme proto oslovit i Vás všechny, kteří máte vztah k umění, našemu krásnému městu, varhanní tvorbě a k ušlechtilým trvalým hodnotám.
Tyto mistrovské varhany jsou svou koncepcí zcela unikátní a zůstanou jako osvícený trvalý odkaz pro příští generace vnímavých posluchačů a výborných varhaníků.

 
   
 

Přispějte prosím i Vy v rámci svých možností na naše společné varhany.
Velmi si Vaši podpory vážíme a děkujeme za ni.
Číslo účtu: 43 - 338 035 0267 / 0100
Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ28001000000433380350267
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Udělejme společně vše, abychom mistrovské varhany měli co nejdříve !

 
   
 

Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Seznam dárců

 

Soňa ČervenáVážení přátelé,

můj hluboký a zcela osobní vztah k Hradci Králové je snad znám. Vždyť jméno mého pradědečka Václava Františka Červeného, slavného vynálezce a výrobce žesťových nástrojů v Hradci Králové na Malém náměstí, je navždy spjato s tímto krásným městem. Právě tak jméno mého otce, rodáka z Hradce, Dr. Jiřího Červeného, zakladatele literárního kabaretu ČERVENÁ SEDMA. Proto i já zde cítím své rodinné a hlavně hudební kořeny.
Nadaci, která sbírá finanční prostředky na vybavení krásného sálu Filharmonie Hradec Králové prvotřídními koncertními varhanami, samozřejmě podpořím.

Prosím, pomozte i vy!

 
   
   
   
   
   
  Podrobné informace Soňa Červená