MISTROVSKÉ VARHANY ZNÍ !
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Sobota 17.3. 2018, 17:17

Ve dnech 15.3. 2018 a 16.3. 2018 se uskutečnil ve Filharmonii Hradec Králové koncert žluté abonentní řady pod názvem VARHANNÍ SYMFONIE. Tentokráte se poprvé varhany rozezněly v plném koncertním lesku. A ukázaly už opravdu svoji duši. Podle názorů řady odborníků se jedná o kvalitně provedené varhanářské dílo na které může být Hradec Králové opravdu hrdý. Umožní tak představit posluchačům řadu hudebních děl, které doposud nebylo možné technicky provést. Na koncertě v pátek 16.3. 2018 se představila i řada významných hostů, kteří se pak ještě sešli na neformálním setkání. Všichni přítomní pak vyjádřili svou radost nad tím, že sny se někdy plní i když v těžkostech. A MISTROVSKÉ VARHANY takovým splněným snem jsou!

Koncertu dne 16.3. se zúčastnili ministr kultury ČR Ilja Šmíd, J. E. Mons. Jan Vokál, náměstkyně primátora Města Hradce Králové Anna Maclová a Romana Lišková, náměstkyně hejtmana Královehradeckého kraje Martina Berdychová, náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Vladimír Derner, předseda správní rady nadačního fondu "Varhany pro FHK" Luboš Janhuba, ředitel FHK Václav Derner a v neposlední řadě i autor dispozice varhanního nástroje Václav Uhlíř a dodavatel varhan Robert Ponča. Na programu zazněla slavná Toccata a fuga d moll BWV 565 Johanna Sebastiana Bacha Toccata a fuga d moll BWV 565, kterou zahrál regenschori pražské svatovítské katedrály Josef Kšica a symbolicky tak převzal štafetový kolík dostavěného hradeckého nástroje směrem k rodícímu se nástroji právě v pražské svatovítské katedrále. Program večera dále zahrnoval: Varhanní koncert č. 1 g moll op. 4 č. 1 HWV 289, Georga Friedricha Händela ,Koncert pro varhany, smyčce a tympány g moll FP 93 Francise Poulenca, Koncert pro varhany, smyčce a tympány g moll FP 93 od Camille Saint-Saëns
Za varhanní stůl MISTROVSKÝCH VARHAN postupně usedli Michal Novenko varhany (Händel), Václav Uhlíř varhany (Poulenc), Aleš Bárta varhany (Saint-Saëns), Filharmonie Hradec Králové řídil dirigent Andreas Sebastian Weiser. Celý program byl velmi vřele přijat návštěvníky a nechyběla ani"standing ovations".