PF 2022
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Sobota 1.1. 2022, 00:00

Přejeme všem donátorům a všem příznivcům krásné hudby vše dobré v roce 2023 a děkujeme za podporu. Mistrovské varhany se staly již běžnou součástí koncertního provozu Filharmonie Hradec Králové. V nabídce koncertů Filharmonie Hradec Králové figuruje „Abonentní řada stříbrná“. Jsou to koncerty pro sólové varhany nebo koncerty, kdy varhany tvoří významnou složku dané skladby. Mistrovské varhany však jsou součástí i dalších koncertů. Bohužel v roce 2020 a 2021 zasáhla celý svět pandemie koronaviru a hudba ve všech sálech ztichla. I v této době však Mistrovské varhany zněly. Byl proveden improvizovaný on-line cyklus "Varhany v karanténě. "V roce 2022 začala válka na Ukrajině. O to větší důvod, aby naše varhany zněly v plné kráse a majestátnosti, protože hudba spojuje i bojuje! Přejeme Vám vše dobré do roku 2023, především pevné zdravía mír. Vychutnejme si zvuk královského nástroje v sále Filharmonie Hradec Králové!

Varhany v karanténě
1. koncert: Václav Uhlíř
Skladby:
Bohuslav Matěj Černohorský: Toccata C dur
Jan Křtitel Kuchař: Partita
Stanislav Mach: Fantazie na chorál svatováclavský
Jiří Strejc: Sonata I. (Preludium, Aria, Toccata)

2. koncert: Václav Metoděj Uhlíř
Skladby:
Luboš Sluka: Cesta ticha
Luboš Sluka: Vigilie
Jiří Strejc: Koncertní etuda
Johannes Matthias Michel: Petite suite in blue (Entrée, Blues, Sortie)

3. koncert: Petr Hostinský
Skladby:
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll
Dietrich Buxtehude: Ciaccona e moll
Georg Friedrich Händel: Příjezd královny ze Sáby (úprava pro varhany)
Léon Boëllmann: Gotická suita (1. Introdukce – Chorál, 2. Gotický menuet, 3. Modlitba k Panně Marii, 4. Toccata)

4. koncert: Pavel Svoboda
Skladby:
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga G dur, Liebster Jesu, wir sind hier
Johann Pachelbel: Partita Was Gott tut, das ist wohlgetan
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante F dur
Claude Balbastre: Marche des Marseillais

5. koncert: František Novák, Jan Lorenc, Jan Fajfr
Louis Vierne: Carillon de Longpont (24 Pièces en style libre, Op. 31)
Joel Martinson: Aria on a Chaconne
Petr Eben: Mutationes (I. věta Impetuoso)
Charles Tournemire: Tryptique (z cyklu Orgue mystique op. 57)
Johann Sebastian Bach: Sinfonia, Kantáta „Ich steh mit einem Fuss im Grabe“
César Franck: Grand Choeur C dur (Sortie pour Noël)

6. koncert: Petr Hostinský & Pavel Herzog
Skladby:
Marc Antoine Charpentier: Te Deum, Preludium
Johann Sebastian Bach: Varhanní koncert G dur, 1. věta / upr. J. G. Walter
Pietro Baldassare: Sonáta F dur pro trubku, Allegro – Grave – Allegro
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy, I. Promenáda
Petr Iljič Čajkovskij: Suita z Labutího jezera
Petr Ostrouchov: Improvizace na téma skladby Dáma s čápem

7. koncert: Michal Novenko
Skladby:
Jacques-Nicolas Lemmens: Fanfára
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga a moll
Louis Marchand: Basse de Trompete, Quatuor, Dialogue (z první varhanní knížky)
Jan Křtitel Kuchař: Fantazie e moll
Michal Novenko: Preludium pro F. L. Věka
António Correa Braga: Batalha