Máme varhanní stůl!
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Pátek 27.01.2017, 10:43

V pondělí 20. února 2017 se uskutečnilo předání varhanního stolu našich Mistrovských varhan.
Předání varhanního stolu úspěšně proběhlo v Krnově. Za zhotovitele se zúčastnil pan Robert Ponča, za zadavatele pak vedoucí odboru kultury Mgr. Aleš Mokren. Předání byli přítomni dále varhaník a organolog prof. Václav Uhlíř, ředitel FHK Filharmonie Hradec Králové RNDr. Václav Derner a předseda správní rady NF "Varhany pro FHK" Ing. Luboš Janhuba.

Ve varhanářské dílně zhotovitele Roberta Ponči proběhla podrobná kontrola všech komponent varhanního stolu. Elektronicky pak byla odzkoušena i jeho funkčnost. Zúčastnění pak podrobně probrali harmonogram dalších prací na Mistrovských varhanách. Další kontrolní den byl pak stanoven na 27. dubna 2017. V té době budou mimo jiné vrcholit dokončovací práce na vzdušnicích. Varhanní stůl pak bude možné dále odzkoušet už při provozním připojení na vzdušnice.