Benefiční koncert se vydařil
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Pátek 27.01.2017, 10:43

Další z řady benefičních koncertů pro projekt dostavby varhan ve Filharmonii Hradec Králové se uskutečnil 2. února 2017. Na konto Nadačního fondu "Varhany pro Filharmonii Hradec Králové" přispělo nově několik firem a společností, soukromí dárci pak věnovali částku 32 475 Kč. Orchestr řídili mladí dirigenti ze švýcarské Zürcher Hochschule der Künste.

Při benefičním koncertu na dostavbu mistrovských varhan v místním sále zazněla v podání hradeckých filharmoniků díla Beethovena, Schumanna a Brahmse. Řízení orchestru se při této příležitosti ujali dirigenti ze švýcarské vysoké školy umění Zürcher Hochschule der Künste, jejichž uměleckým garantem byl opět profesor Johannes Schlaefli. Spolupráci se zmíněnou školou a profesorem Schlaeflim se hradecká Filharmonie věnuje již několik let.

Společně s ředitelem Filharmonie Václavem Dernerem a předsedou nadačního fondu "Varhany pro FHK" Lubošem Janhubou promluvil v úvodu koncertu také hrabě František Kinský, starosta města a majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí a mecenáš kultury. Ten si také symbolicky zakoupil jeden z rejstříků budoucích varhan s názvem cymbál, neboť, jak zmínil, jej zaujalo, že cymbál může hrát i ve varhanách.

Vedle soukromých dárců, kteří při příležitosti benefičního koncertu přispěli částkou 32 475,- Kč, podpořili opět projekt dostavby varhan také firmy a společnosti. Kromě velkých donátorů, kteří přispěli v loňském roce (Lesy České republiky, s. p., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., SGJW Hradec Králové, s. r.o., Městské lesy Hradec Králové a. s., Works L&W group, s. r. o.) při příležitosti tohoto koncertu nově přispěly společnosti: Písník Kinský, Lesní hospodářství a správa zámků Kinský, houslařský atelier Pilař, MSP final, s.r.o., Energy Pack, s.r.o. a Vinotéka u Mazlíka celkovou částkou 70 tisíc Kč.

Luboš Janhuba sdělil návštěvníkům koncertu, že varhany budou na podzim v sále filharmonie fyzicky stát. Dále uvedl, že stále jsou velmi vítané finanční prostředky na dostavbu. Nadační fond proto i nadále pokračuje v oslovování společností i drobných dárců, kteří mají vztah k umění, městu Hradec Králové a k ušlechtilým trvalým hodnotám. "Jakoukoli podporu našeho projektu stále vřele vítáme,“ dodal při té příležitosti Luboš Janhuba . "Je možné si symbolicky také zakoupit píšťalu, či celý rejstřík. Jméno dárce pak bude formou čestného štítku uvedeno u příslušné části nástroje!.