PF 2017
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Sobota 31. prosince 2016, 12:05

Děkujeme všem dárcům, kteří doposud přispěli na na Mistrovské varhany pro Hradec Králové. Bez nich by se tento projekt nemohl podařit.

Děkujeme městu Hradec Králové, Ministerstvu kultury České republiky a Královehradeckému kraji za významnou finanční pomoc a osvícený přístup k tomuto nadčasovému projektu.

Přejeme všem pevné zdraví, lásku, osobní pohodu a radost v duši.

Budeme se těšit, že cca za dva měsíce bude dokončen varhanní stůl a již v době prázdnin začnou stavební úpravy a montáž v sále FHK. A pak to nejdůležitější - vdechnout Mistrovským varhanům duši precizní intonací.

Ať se dílo daří!