Jak přispět


Na mistrovské varhany v Hradci Králové můžete přispět několika způsoby:

- bankovním převodem finančních prostředků na účet NF
- předáním hotovosti v sídle NF
- reklamní prezentací podnikatelských subjektů
- symbolickým zakoupením varhanních píštal

Jsme vděčni za každý příspěvek, kterým podpoříte projekt mistrovských varhan a v tomto smyslu připravujeme pro donátory různé benefity.

Bankovní převod

Dárcovskou částku můžete odeslat na níže uvedený účet:

Číslo účtu: 43 - 338 035 0267 / 0100
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ28001000000433380350267
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Na základě této dárcovské smlouvy je možné odečíst si tento příspěvek z daňového základu.
Dárcovskou smlouvu si můžete stáhnout zde. Podepsanou smlouvu doplňte svými kontaktními údaji a doručte na uvedenou adresu NF. Zašleme Vám ji podepsanou zpět k uplatnění daňového odpočtu.Nezapomeňte uvést svoje jméno na bankovním převodu, abychom Vás mohli zařadit na seznam dárců. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.

Předání hotovosti v sídle NF

Finanční hotovost oproti potvrzení a případně dárcovské smlouvě můžete předat kterýkoliv pracovní den v době od 10 - 15 hodin v sídle NF: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, PSČ 500 03, telefon: 495 211 375.

Reklamní prezentace podnikatelských subjektů

Podnikatelským subjektům rádi nabídneme možnost účinné reklamní prezentace. Připravíme ji individuálně tak, aby byla pro daný  subjekt maximálně efektivní. Vzor smlouvy o provedení reklamních a propagačních služeb si můžete stáhnout zde.

Symbolické zakoupení  varhanních píšťal

Ti z Vás, kteří se rozhodli přispět opravdu významně na projekt Mistrovských Varhan v Hradci Králové si mohou symbolicky koupit jednotlivé píšťaly varhan nebo i celou zvukovou řadu píšťal, tzv. registr.


Varhanní díly pro mistrovské varhany v sále Filharmonie Hradec Králové:

NÁZEV REJSTŘÍKU POČET PÍŠŤAL UMÍSTĚNÍ CENA (Kč) JMÉNO DÁRCE
Burdon 58 I. MANUÁL 250 000 1 píšťala 5 000,- Kč
Principál 58 I. MANUÁL 150 000 1 píšťala 2 500,- Kč
Flétna špičatá 58 I. MANUÁL 100 000 Sovis CZ, a.s.
Roh kamzíkový 58 I. MANUÁL 100 000 Lesy České republiky, s.p.
Oktáva 58 I. MANUÁL 80 000  
Flétna příčná 58 I. MANUÁL 80 000 Martin Bašek, Miloš Emmer, Jaroslav Novotný
Kvinta 58 I. MANUÁL 30 000 1 píšťala 600,- Kč
Superoktáva 58 I. MANUÁL 50 000 Glatt - Pharma, spol. s r.o.
Kornet od a, 5 x   185 I. MANUÁL 100 000  
Mixtura maior, 5 x   290 I. MANUÁL 120 000  
Mixtura minor, 4 x   232 I. MANUÁL 100 000  
Trompeta 58 I. MANUÁL 200 000  
Trompeta 58 I. MANUÁL 200 000 Soňa Červená
Kryt 58 II. MANUÁL 130 000  
Kvintadena 58 II. MANUÁL 80 000  
Salicionál 58 II. MANUÁL 70 000 Soňa Červená
Principál 58 II. MANUÁL 70 000 Soňa Červená
Flétna krytá 58 II. MANUÁL 50 000 SGJW Hradec Králové, s.r.o.
Oktáva 58 II. MANUÁL 90 000  
Kvinta 58 II. MANUÁL 30 000 Sylvie a František Cabicarovi
Sesquialtera, 2 - 3x 154 II. MANUÁL 90 000  
Flétna příčná 58 II. MANUÁL 30 000 Rodina Antonínova
Cymbál 1 x 58 II. MANUÁL 20 000 Martin Dvořák
Cymbál 1 x 58 II. MANUÁL 20 000 V.I.S., s.r.o.
Cymbál 1 x 58 II. MANUÁL 20 000 Martin Soukup
Cymbál 1 x 58 II. MANUÁL 20 000 František Kinský
Dulcián 58 II. MANUÁL 230 000  
Roh křivý 58 II. MANUÁL 180 000  
Trubka španělská 58 II. MANUÁL 1 000 000 1 píšťala 20 000,- Kč
Gamba špičatá 58 III. MANUÁL 150 000  
Principál houslový 58 III. MANUÁL 130 000 1 píšťala 2 500,- Kč
Flétna trubicová 58 III. MANUÁL 60 000  
Viola di Gamba 58 III. MANUÁL 180 000 1 píšťala 3 000,- Kč
Vox coelestis 46 III. MANUÁL 40 000 David Kafka
Oktáva 58 III. MANUÁL 50 000 Kooperativa pojišťovna, a.s.
Flétna kopulová 58 III. MANUÁL 500 000 1 píšťala 10 000,- Kč
Nasard 58 III. MANUÁL 50 000 Works L&W group s. r. o.
Flétna zobcová 58 III. MANUÁL 30 000 1 píšťala 1 000,- Kč
Tercie 46 III. MANUÁL 30 000 Energy Pack&Vinotéka u Mazlíka
Mixtura 232 III. MANUÁL 90 000  
Hoboj 58 III. MANUÁL 200 000  
Vox humana 46 III. MANUÁL 160 000 Soňa Červená
Kontrabas 12 PEDÁL 180 000  
Principálbas - vnitřní píšťaly 42 PEDÁL 140 000  
Principálbas - C    prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - D    prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - E    prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - Fis prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - Gis prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - B    prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - Cis  prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - Dis  prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - F     prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - G    prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - A    prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Principálbas - H    prospekt 1 PEDÁL 200 000  
Subbas 58 PEDÁL 210 000 1 píšťala 5 000,- Kč
Flétna  30 PEDÁL 30 000 Högner s.r.o.
Mixtura 120 PEDÁL 70 000  
Pozoun 54 PEDÁL 350 000  
Celkem píšťal /Celkem cena 3 481   8 660 000  
         
NÁZEV PÍŠŤALY POČET PÍŠŤAL UMÏSTĚNÍ CENA (Kč) JMÉNO DÁRCE
Trubka španělská GIS 1 II. MANUÁL 20 000 GIST, s.r.o.
Principál 4 I. MANUÁL 10 000 Luboš Janhuba
4 I. MANUÁL 10 000 Václav Derner
4 I. MANUÁL 10 000 Hana Juričková
5 I. MANUÁL 12 500 Rotary Club Hradec Králové
2 I. MANUÁL 5 000 Martin Schreiber
Flétna zobcová 1 III. MANUÁL 1 000 Martin Dvořák
4 III. MANUÁL 4 000 Zdeněk Fink
2 III. MANUÁL 2 000 Anna Maclová
5 III. MANUÁL 5 000 Jindřich Vedlich
  1 III. MANUÁL 1 000 Karel Schwarzenberg
  1 III. MANUÁL 1 000 Petr Nosálek
  1 III. MANUÁL 1 000 Vladimír Kotek
  10 III. MANUÁL 10 000 Městské lesy Hradec Králové, a.s.
  2 III. MANUÁL 1 000 Magdaléna Vyškovská
  10 III. MANUÁL 10 000 Tepelné hospodářství HK, a.s.
  1 III. MANUÁL 1 000 Pavel Šnajdr
  1 III. MANUÁL 1 000 Jiří Horálek
  1 III. MANUÁL 1 000 Bílej Mlejn, o.s.
Viola di Gamba 3 III. MANUÁL 3 000 Martin Dvořák
  2 III. MANUÁL 6 000 Zdeněk Fink
  1 III. MANUÁL 3 000 Václav Borecký
  1 III. MANUÁL 3 000 František Loskot
  1 III. MANUÁL 3 000 Petr Loskot
  1 III. MANUÁL 3 000 Pavel Duspiva
Principál houslový 8 III. MANUÁL 10 000 Ateliér Pilař
  4 III. MANUÁL 10 000 Jan Petrof
  1 III. MANUÁL 2 500 Jaroslav Bezr
  1 III. MANUÁL 2 500 Václav Melichar
  1 III. MANUÁL 2 500 Anna Bezrová Vaňková
  1 III. MANUÁL 2 500 Hana Melicharová Pavlíčková
  1 III. MANUÁL 2 500 Jiří Melichar
Subbas 1 PEDÁL 5 000 Martin Schreiber
  2 PEDÁL 10 000 MSP final, s.r.o.
  2 PEDÁL 10 000 Regio Auto
  1 PEDÁL 5 000 Kateřina Janáková
  1 PEDÁL 5 000 Vlastimil Janák
Kvinta 6 I. MAN. 3 600 Lenka Fialová

Cena se tedy odvíjí podle velikosti píšťaly či registru, jejího umístění a podobně. Na příslušné vizualizaci píšťaly bude mít její" majitel" označení formou čestného štítku.

Vizualizace píšťal s označením jednotlivých vlastníků umístíme ve foyer Filharmonie Hradec Králové a na některých dalších důstojných místech. Věříme, že to bude pro donátory zajímavá prezentace.

Dárcovské benefity

Vážíme si všech donátorů, a proto se budeme snažit poskytnout Vám postupně dárcovské benefity. Budou Vám Váš ušlechtilý úmysl trvale připomínat. Jednotlivé benefity se pak již odvíjejí podle výše příspěvku.

V současné době již naši donátoři některé benefity obdrželi a budeme se snažit nové benefity vytvářet stále atraktivnější.

Seznam benefitů:

• děkovný certifikát
• CD, DVD, výpravné publikace
• benefiční koncerty s přednáškami a prezentacemi
• prezentace dárců na www stránkách
• prezentace dárců opakovaně ve Filharmonickém žurnálu promítaným v sále FHK před jednotlivými koncerty
• vizualizace "zakoupených" píšťal s označením jmen jednotlivých vlastníků
• využití budovy FHK a nahrávacího zařízení jen za nákladovou cenu


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!