Individuální dárci:

Zdeněk Adámek, Jakub Antonín, Matyáš Antonín,Petr Antonín, Vladimír Antonín, Eva Antonínová, Magdaléna Antonínová, Markéta Antonínová, Veronika Antonínová, Anna Babišová, Martin Bašek, Jaroslav Bezr, Anna Bezrová Vaňková, Marta Bočková, Václav Borecký, František Cabicar, Sylvie Cabicarová, Drahomíra Čáslavská, Šárka Černá, Helena Čižinská, Václav Derner, Jana Dioszegi, Lenka Dohnalová, Jan Doskočil, Pavel Duspiva, Martin Dvořák, Miloš Emmer, Lenka Fialová, Zdeněk Fink, Jaroslav Fuka, Olga Fuksová, Petr Harapát, Naďa Harapátová, Libor Hemelík, Ivana Homolová, Jiří Horálek, Táňa Horálková, Jana Hroudová, Hana Hubená, Josef Hynek, Jana Hynková, Martin Chlumecký, Kateřina Janáková, Vlastimil Janák, Luboš Janhuba, Hana Juričková, David Kafka, Eva Kafuňková, Vladimír Khol, Pavla Kholová, Tomáš Kopecký, Vladimír Kotek, Šárka Kratěnová, Robert Kuba, Lenka Kubínová, Petr Loskot, František Loskot, Anna Maclová, Irena Mayerová, Jiří Melichar, Václav Melichar, Anna Melicharová Pavlíčková, Jitka Mikulková, Hynek Moravec, Kristýna Moravcová, Alojz Němeček, Zuzana Němečková, Marie Nováková, Ivan Novotný, Jaroslav Novotný, Jan Opitz, Sonja Panušová, Ladislav Papež, Rostislav Petrík, Jan Petrof, Ivan Popelka, Petr Ptáček, Miroslav Punčochář, Igor Rohan, Eva Rohanová, Jiří Rigel, Václav Salavec, Martin Schreiber, Karel Schwarzenberg, Jan Smetana, Martin Soukup, Daniela Spilková, Anna Srpová, Soňa Svášková,Radana Swatek, Oldřich Sýkora, Miloš Szabo, Jitka Szczurková, Pavel Šnajdr, Jindřich Vedlich, Eva Veleová, Magdaléna Vyškovská, Eva Wittigschlagerová, Vojtěch Zikmund a další dárci, kteří si nepřejí zveřejnění svého jména.Všem dárcům velmi děkujeme!