O varhanách


"Varhany jsou bezpochyby největší, nejsmělejší a nejnádhernější ze všech nástrojů vynalezených lidským duchem." Honoré de Balzac
Filharmonie Hradec Králové zahájila novou, moderní etapu své existence otevřením zrekonstruované budovy svého sídla na Eliščině nábřeží v Hradci Králové v roce 2005. Základní idea výstavby nových varhan vychází z dispozice a možností sálu. Nové mistrovské koncertní varhany vytvoří unikátní hudební prostor, stánek hudby, který bude schopný plnit všechny koncertní, scénické i nahrávací účely. Tento prostor bude mít i nadstandardní reprezentativní funkci, ale především se stane praktickým a účelným prostorem, jehož provoz lze bezezbytku vytížit všemi hudebními aktivitami.
Představit si Dvořákovu síň Rudolfina nebo Smetanovu síň Obecního domu bez varhan, prostě nelze. Věříme, že i sál FHK si nebude v budoucnu možné představit bez varhan. Bude možné realizovat samostatné varhanní recitály, které jsou velmi žádané. Bohužel nyní je v Hradci Králové pořádat pouze v chrámových prostorách, kde dispozice a stav varhan umožňují realizovat pouze velmi omezený repertoár.
A v Hradci Králové dlouhodobě působí řada významných varhaníků, kteří mají evropský i světový věhlas. Mistrovské varhany + krásný sál + výborná akustika = pupeční šňůra hudby a architektury. Dispozici nových varhan navrhl muž nad jiné povolaný, diecézní organolog Václav Uhlíř.
Nástroj má dělenou varhanní skříň. Ta bude umístěna po obou stranách jevištních portálů tak, aby nepůsobila dominantním dojmem a vrůstala do moderního prostoru hlediště. V žádném případě nebude omezovat možnosti uvádění scénických hudebních forem.


Základní informace o mistrovských varhanách:

Počet znějících rejstříků: 54
Počet píšťal: 3 481
Délka největší píšťaly: 560 cm
Délka nejmenší píšťaly: 2 cm