První rozeznění MISTROVSKÝCH VARHAN
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Středa 20.12. 2017, 17:17

Dne 20.12. 2017 ve 13 hodin se stalo skutkem to, na co umělecká veřejnost v Hradci Králové čekala tolik let. Před varhanní stůl v sále Filharmonie byla natažena slavnostní páska v barvách Hradce Králové a vzápětí na to několikero rukou vyzbrojených nůžkami slavnostní pásku přestřihlo. A že těch rukou bylo: zleva - Luboš Janhuba (předseda správní rady FHK a NF "Varhany pro FHK"), Anna Maclová (náměstkyně primátora Města Hradec Králové), Martina Berdychová (náměstkyně hejtmana Královehradeckého kraje), Soňa Červená (světová umělkyně a čestná občanka Města Hradec Králové), Robert Ponča (zástupce zhotovitelské firmy), Václav Uhlíř (autor dispozice varhan, varhaník a organolog), Václav Derner (ředitel FHK).

Pak už se MISTROVSKÉ VARHANY poprvé rozezněly a uskutečnil se krátký předvánoční koncert.Na předvánočním koncertě zazněla nejdříve improvizace na vánoční téma v podání Václava Uhlíře a dále pak skladby G. F. Händela , J. J. Ryby, F.X. Brixiho a J.I. Linka v podání pěveckých sólistů Hany Medkové - soprán, Markéty Štefánikové - alt a Luboše Janhuby - baryton za varhanního doprovodu Václava Uhlíře. Myslím, že všichni přítomní pak kromě pocitu slavnostního historického okamžiku byli i docela příjemně navnaděni přicházející vánoční atmosférou.
V sále kromě dalších čestných hostů zasedli donátoři, kteří se pak všichni společně vyfotili na jevišti FHK kolem nového varhanního stolu.