VARHANY - už jen oživit !
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Středa 6. 12. 2017, 10:17

Všechny hrubé práce jsou už na varhanách hotové. Je dokončeno vzduchové hospodářství. Varhany mají už své plíce a mohou dýchat. Aktuálně se usazují varhanní píšťaly. Varhany tak pomalu dotvářejí své srdce. Rozezní se už tento měsíc v roce 2018 po mnoha letech příprav .

Varhany však potřebují plně oživit svou duši. Svou duši každé varhany získají jen dokonalou intonací. A právě tento proces bude ještě probíhat v lednu a únoru 2018. Tělo MISTROVSKÝCH VARHAN je veliké. Budou druhým největším koncertním "světským" nástrojem v České republice.
A každé velké tělo potřebuje také velkou duši.
Těšíme se na první oficiální veřejný varhanní koncert ve čtvrtek 15.3.2018 v 19:30 hod.